dijous, 3 de gener de 2013

1851 - Pere Canela Tous / Isabel Vives Rodon


Notaria de Sarral de Bonaventura Ferrer Martí

Sarral, 14 de juliol de 1851. capítols matrimonials entre Pere Canela Tous, pagès de cabra, fill de Joan i Teresa, i Isabel Vives Rodon, filla de Joan i Francesca.
4 f. (dos folis són de la coberta), sign. 2331

Aquesta entrada és interessant perquè hisurten noms i cognoms de tres famílies senceres: Canela-Tous; Vives-Rodon; i la que formen Canela-Vives.

Font:
La col·lecció de documents sòlts de les notaries del districte de Montblanc conservada a Valls (segles XVI-XX) Josep M. Grau PujolCentre d’Estudis de la Conca de Barberà. Aplec de Treballs (Montblanc) 25 (2007)

Amb la finalitat d'enriquir aquest blog, si teniu més informació de les persones o families que hi surten, podeu fer-hi les aportacions que desitgeu i les publicarem.

1804 - Andreu Queralt Capdevila / Francesc Vendrell / Joan Vilella

Notaria de Sarral de Francesc Ferrer Porta

Sarral, 12 d’octubre de 1804. Venda d’un hort tancat al terme de Cabra que fa Andreu Queralt Capdevila, pagès, a Francesc Vendrell, també pagès, tots de Cabra, per a lliurar-se d’un censal de 280 lliures 13 sous i 4 diners que feia a Joan Vilella, cursant de Teologia, obtentor d’una capellania fundada a l’església de Lilla. L’escriptura és una còpia literal feta el 1852.
4 f. (dos són de la coberta), hi ha dos documents sòlts, sign. 2333

Aquesta entrada s'hi relacionen quatre cognoms: Queralt, Capdevila, Vendrell i Vilella. El cognom Vendrell potser correspon a cal Llarg. Pel cognom Queralt mireu altres entrades.
Els Capdevila i els Vilella ....???

Font:
La col·lecció de documents sòlts de les notaries del districte de Montblanc conservada a Valls (segles XVI-XX) Josep M. Grau PujolCentre d’Estudis de la Conca de Barberà. Aplec de Treballs (Montblanc) 25 (2007)

Amb la finalitat d'enriquir aquest blog, si teniu més informació de les persones o families que hi surten, podeu fer-hi les aportacions que desitgeu i les publicarem.

1790 - Joan Gener Calbó / Joan Queralt Alemany

Notaria de Sarral de Francesc Generès Molins

Cabra, 14 de novembre de 1790. creació d’un censal que fa Joan Gener Calbó a favor de Joan Queralt Alemany, pagesos de Cabra. El primer s’obliga amb una peça de terra de 140 pams de llargada i 72 d’amplada a la partida de la Peixera, dins el mateix terme.
5 f., sign. 2317

Aquesta entrada s'hi relacionen dos cognoms de famílies de Cabra: Gener i Queralt. El cognom Gener ja existia a Cabra des del segle XIV (Januarii) probablement derivà a Giner o a Giné. Pel cognom Queralt mireu altres entrades.

La partida de la Peixera és a .... ???

censal  m. [AD] [DR] [HIH] Obligació redimible de pagar una pensió anual o cens a una persona i als seus successors en virtut d’un capital rebut per qui la contrau. (DIEC2)

Font:
La col·lecció de documents sòlts de les notaries del districte de Montblanc conservada a Valls (segles XVI-XX) Josep M. Grau PujolCentre d’Estudis de la Conca de Barberà. Aplec de Treballs (Montblanc) 25 (2007)

Amb la finalitat d'enriquir aquest blog, si teniu més informació de les persones o families que hi surten, podeu fer-hi les aportacions que desitgeu i les publicarem.

dimecres, 2 de gener de 2013

1782: Josep Elies / Andreu Queralt

Notaria de Sarral de Francesc Moles Pasqual

Sarral, 1 de setembre de 1782. creació de censal que fa Josep Elies a favor d’Andreu Queralt, tots dos pagesos de Cabra.
5 f., sign. 2316

Aquesta entrada s'hi relacionen dos cognoms de famílies de Cabra: Elies i Queralt. A Cabra el cognom Queralt és molt estés. Se'n diuen o sen deien els de cal Queralt (carrer del Vall; de cal Duc; de cal Tomàs; de cal Taclot; de cal Penca; de cal Xanquet; ...??

censal  m. [AD] [DR] [HIH] Obligació redimible de pagar una pensió anual o cens a una persona i als seus successors en virtut d’un capital rebut per qui la contrau. (DIEC2)

Font:
La col·lecció de documents sòlts de les notaries del districte de Montblanc conservada a Valls (segles XVI-XX) Josep M. Grau PujolCentre d’Estudis de la Conca de Barberà. Aplec de Treballs (Montblanc) 25 (200

Amb la finalitat d'enriquir aquest blog, si teniu més informació de les persones o families que hi surten, podeu fer-hi les aportacions que desitgeu i les publicarem.