diumenge, 17 d’abril de 2011

Sobre Fra Jaume Gener

Eufemià Fort, l’estudiós de Santes Creus, en el seu Llibre de Santes Creus també parla de Jaume Gener, i ho fa en aquests termes:

“ Com a mestre insigne i com a escriptor notabilíssim, un dels tractadistes lul·lians de més categoria que han existit, n’hi haurà prou amb l’esment de fra Jaume Gener, natural de Cabra del Camp, que ha merescut l’elogi reiterat i superlatiu de la posterioritat; fra Gener va professar a diverses càtedres; però l’empremta més viva del seu magisteri fou deixada a l’estudi de València.”


Eufemià Fort. Llibre de Santes Creus. Editorial Selecta. Barcelona. Segona edició, 1973. Pàg. 141.